drevostavby zahradni program garaz bus psi sauny  special  krovy

ZAHRADNÍ DOMKY         PERGOLY          GARÁŽOVÁ STÁNÍ         ZASTÁVKY               PSÍ BOUDY                SAUNY            SPECIÁLNÍ PROGRAM          KROVY

Impregnace dřeva

Cílem moderní ochrany dřeva je maximální možná ochrana dřeva při minimálním zatížení životního prostředí. Dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem je nejvíce ohroženo dřevo v trvalém kontaktu s půdou nebo dřevo dlouhodobě vystavené vlivu přírodních podmínek. Vysoce účinnou ochranu bez použití solí chromu poskytuje ochranný přípravek na dřevo, aplikovatelný vakuotlakovou impregnací: Wolmanit řady CX.

Při vakuotlaké impregnaci dosáhneme hlubokého průniku Wolmanitu řady CX do dřeva. Impregnací získá dřevo zelené zbarvení. Již malá množství Wolmanitu řady CX postačují k dlouhodobé ochraně dřeva. Potřebná aplikovaná množství jsou dosažena i při nízkých koncentracích impregnačních roztoků. To umožňuje hospodárnou aplikaci Wolmanitu řady CX.

Dlouhodobá účinnost ochranných solí na bázi sloučenin měď-HDO, mezi které patří i řady CX, byla prověřena u nezávislých institucí průběžnými polními zkouškami nebo zkouškami v přímém kontaktu s dřevokaznými houbami. Na základě dostupných výsledků je možno konstatovat, že jejich doba účinnosti je srovnatelná s dosud používanými solemi na bázi chrom-měď.

Pilařská výroba

Společnost DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o. zajišťuje také výrobu řeziva pro další zpracování i prodej. Výrobní cyklus začíná manipulací a tříděním ­kulatiny. Dříví v celých délkách se vykrátí na výřezy požadovaných rozměrů a dle tloušťky a délky se vytřídí na jednotlivé skládky. Tato činnost má zásadní význam pro další výrobu, protože její kvalitní provedení je základem pro dosažení jak požadované kvality vyráběného řeziva, tak i maximální výtěže a zhodnocení suroviny. Operaci provádí jeden pracovník za pomoci manipulační a třídící linky Baljer Zembrod.Zařízení je vybaveno měřící technikou, krátící řetězovou pilou a hydraulickým jeřábem a kvalifikovaná obsluha dokáže připravit veškerou hmotu pro pořez bez nutnosti dalších operací.

Samotný pořez kulatiny probíhá za použití klasické technologie, která začíná pořezem na rámové pile. Na ní vzniká základní prisma a neomítané boční ­řezivo. Prisma se dále zpracovává na kotoučové rozmítací pile nebo na druhé rámové pile. Kotoučová rozmítací pila je osazena nástroji s SK plátky, což zaručuje vysokou rozměrovou přesnost vyráběného řeziva i jeho hladký a kvalitní povrch. V rámových pilách se používají stelitované nástroje, což posunuje parametry těchto klasických strojů jak z hlediska přesnosti a kvality, tak i ekonomiky provozu na vyšší úroveň.Velmi důležitou roli v této fázi výroby hraje vysoká kvalifikace a zkušenost obsluhy strojů ve výrobní lince.

Vyrobené řezivo je na třídícím dopravníku rozděleno na středové a boční. Středové řezivo se dále kvalitativně třídí a ukládá dle požadavků na další použití. Omítané boční řezivo se vykracuje na zkracovací pile a ukládá do paketů pro další zpracování nebo prodej. Neomítané boční řezivo se po vykrácení posunuje na omítací linku, kde se omítá na požadovanou šířku.

Pilařská výroba společnosti DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o. vyrábí vysoce kvalitní řezivo, k čemuž přispívá i pečlivý výběr zpracovávané dřevní suroviny, výhradně z českých lesů.

 

Modernizace technologie výroby za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj

eu